"Psychotherapie Weert werkt contractvrij"

Informatie


Tarieven

Psychotherapie Weert hanteert de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Uw zorgverzekeraar vergoed deze kosten deels of geheel.
Met ingang van 1 januari 2022 wordt er in de GGZ gewerkt met een nieuw financieringssysteem, het zorgprestatiemodel.
Meer over het zorgprestatiemodel en wat er voor u verandert leest u in de volgende folder.

Aanvullende informatie over het zorgprestatiemodel is beschikbaar via de website van de
landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Bij het zorgprestatiemodel horen ook nieuwe tarieven, die onder andere afhankelijk zijn van de discipline van uw behandelaar, de duur van het consult en of het diagnostiek of behandeling betreft. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tarieven voor 2024. Deze tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Voor Psychotherapie Weert gelden de tarieven voor ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14).

Psychotherapie Weert hanteert daarbij de tijd die voor u in de agenda was gepland, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Voor een consult (diagnostiek of behandeling) wordt 45 minuten ingepland. Daarnaast kunnen er tarieven gelden voor intercollegiaal overleg en schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden. Het eerste gesprek (het intakegesprek) is altijd een diagnostiekconsult. Soms kan het nodig zijn om een 2e diagnostiekconsult in te plannen. Na de diagnostiek volgen de behandelconsulten.

Prestatie code Setting / Naam Consult type Tijdsduur Tarief
CO0408 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Diagnostiek vanaf 45 minuten € 212,44
CO0473 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Behandeling vanaf 45 minuten € 179,24
OV0007 Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Overig - € 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Overig - € 76,35
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden. Overig - € 104,69


Voor meer informatie: Nederlandse Zorgautoriteit: tarieven zorgprestatiemodel (Tariefbeschikking TB/REG-24627-02 - Bijlage 1)


Ieder kwartaal ontvangt u een rekening van mij voor de geleverde prestaties. Vervolgens heeft u zelf
een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar te declareren.


Bent u op zoek naar de tarieven die in 2023 gelden voor Psychotherapie Weert? Klik dan hier

vergoedingen

Psychotherapie Weert werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent, omdat het gevolgen kan hebben voor de kosten die voor uw rekening komen. Ik raad u aan dit goed uit te zoeken bij uw zorgverzekeraar. U krijgt voor uw behandeling maandelijks een factuur, welke u rechtstreeks aan Psychotherapie Weert betaalt en vervolgens zelf ter declaratie indient bij uw zorgverzekeraar.

GGZ-zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw type polis. De kosten voor GGZ-zorg vallen onder het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering (voor 2023: €385). Bij een restitutiepolis wordt een groot deel van de behandeling vergoed, tot 100%. Wanneer u een naturapolis heeft vergoed de zorgverzekeraar veelal niet het gehele bedrag. De vergoeding varieert van 60% tot 95% Ik adviseer u vooraf goed uit te zoeken welk deel van de kosten u vergoed krijgt. U moet er rekening mee houden dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen.

Let op! Bij sommige zorgverzekeraars is een machtiging vooraf noodzakelijk voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en/of bij bepaalde DSM-diagnoses of aantal zittingen. Informeer dus altijd bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie: www.zorgwijzer.nl

Verwijzing

Om gebruik te maken van een mogelijke vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar is het belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts / medische specialist waar de volgende gegevens op moeten staan:

* De datum van verwijzing moet zijn gelegen van voor de datum van het eerste gesprek in de praktijk
* De naam, het adres, en de AGB code van de arts
* Uw naam, adres en geboortedatum
* Uw arts dient aan te geven dat er een vermoeden is van een DSM5-stoornis
* Uw arts dient aan te geven of het gaat om een verwijzing voor de generalistische basis GGZ of voor de specialistische GGZ
* Bij het eerste gesprek neemt u de verwijsbrief mee, samen met uw rijbewijs, paspoort of ID kaart (t.b.v. identificatie).

No Show

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak breng ik de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening.

Wachttijden

Op dit moment (status per 18 september 2023) gelden bij Psychotherapie Weert de volgende wachttijden:

Wachttijd na aanmelding: 2 weken.
Wachttijd behandeling na intake: 0 weken.

Klachtenregeling

Psychotherapie Weert is aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling voor de behandeling van volwassenen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Psychotherapie WeertBeekstraat 54
6001 GJ Weert
Cwartier - ruimte 131
psychotherapieweert@outlook.com