"Psychotherapie Weert werkt contractvrij"

Informatie


Tarieven 2021

Psychotherapie Weert hanteert de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Uw zorgverzekeraar vergoed deze kosten deels of geheel.Generalistische basis GGZ

In de generalistische basis GGZ wordt gedeclareerd per tijdseenheid. De behandelduur is ingedeeld in verschillende categorieën: kort, middel en intensief. Daarnaast is er een categorie voor behandelingen die die vroegtijdig worden beëindigd. Aan het einde van de behandeling ontvangt u een rekening van mij.
Vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar te declareren.


Soort Basis GGZ
Kort (tot 294 minuten, 3-5 gesprekken) € 522,13
Middel (tot 495 minuten, 6- 8 gesprekken) € 885,01
Intensief (tot 750 minuten, 9- 12 gesprekken) € 1.434,96
Onvolledig behandeltraject € 228,04


Voor meer informatie: Nederlandse Zorgautoriteit: tarieven generalistische basis GGZ 2021


Specialistische GGZ

In de specialistische GGZ verloopt de declaratie via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hierin worden de diagnose en alle aan de behandeling besteedde tijd vastgelegd. Denk hierbij aan de gesprekken, de verslaglegging, telefoontjes of overleg met uw huisarts. Een DBC geldt telkens voor één jaar en loopt tot de behandeling stopt. Als de behandeling langer dan een jaar duurt open ik een nieuwe DBC. Wanneer een DBC wordt gesloten ontvangt u een rekening van mij. Vervolgens heeft u zelf een betalingsverplichting en dient u zelf de nota bij uw zorgverzekeraar te declareren.

De kosten voor uw behandeling hangen af van de diagnose en de duur van de behandeling. Zowel de diagnose als de duur zijn op voorhand niet exact aan te geven, deze worden gedurende de behandeling vastgesteld. Voor de kosten van uw behandeling betekent dit dat ik vooraf alleen een globale indicatie van de kosten af kan geven:

Duur Aantal sessies Kosten
250-799 minuten ong. 10 sessies € 1450,-
800-1799 minuten ong. 15-20 sessies € 2900,-
1799 – 2999 minuten ong. 30-40 sessies € 5300,-


Voor meer informatie: Nederlandse Zorgautoriteit: tarieven specialistische GGZ-dbc-2021

vergoedingen

Ik heb geen contract met een zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent, omdat het gevolgen kan hebben voor de kosten die voor uw rekening komen. Ik raad u aan dit goed uit te zoeken bij uw zorgverzekeraar.

Generalistische basis-GGZ en specialistische-GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw type polis. Bij een restitutiepolis wordt een groot deel van de behandeling vergoed, tot 100%.

Wanneer u een naturapolis heeft vergoed de zorgverzekeraar veelal niet het gehele bedrag. De vergoeding varieert van 60% tot 100% Ik adviseer u vooraf goed uit te zoeken welk deel van de kosten u vergoed krijgt. U moet er rekening mee houden dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen. Dat staat los van het eigen risico dat u altijd moet betalen (voor 2021: €385).

Voor meer informatie: www.zorgwijzer.nl

Verwijzing

Om gebruik te maken van een mogelijke vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar is het belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts / medische specialist waar de volgende gegevens op moeten staan:

* De datum van verwijzing moet zijn gelegen van voor de datum van het eerste gesprek in de praktijk
* De naam, het adres, en de AGB code van de arts
* Uw naam, adres en geboortedatum
* Uw arts dient aan te geven dat er een vermoeden is van een DSM5-stoornis
* Uw arts dient aan te geven of het gaat om een verwijzing voor de generalistische basis GGZ of voor de specialistische GGZ
* Bij het eerste gesprek neemt u de verwijsbrief mee, samen met uw rijbewijs, paspoort of ID kaart (t.b.v. identificatie).

No Show

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak breng ik de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening.

Wachttijden

Op dit moment heeft Psychotherapie Weert voor zowel de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ geen wachttijden.

Klachtenregeling

Psychotherapie Weert is aangesloten bij de LVVP-klachtenregeling voor de behandeling van volwassenen in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Psychotherapie WeertGezondheidscentrum Molenakker
Noordkade 2
6003 ND Weert
psychotherapieweert@outlook.com